Ledenadministratie en contributie

Ledenadministratie

Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen, zijn er voor de leden een aantal regels omtrent aan- en afmeldingen:
– Leden moeten zich vóór 1 mei afmelden voor het nieuwe seizoen. Bij te late opzegging wordt de contributie doorberekend.
– Leden dienen zich aan- en af te melden bij Richard Damhuis (rga.damhuis@gmail.com).

Lutheria werkt met automatische incasso (Incassant ID: NL 64ZZZ400737200000). Bankrekeningnummer: NL81RABO0130318000.
Elk nieuw lied ontvangt een inschrijf-/machtigingsformulier en wij verzoeken je dit formulier z.s.m. te ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie.
De contributie wordt automatisch in twee termijnen (november en februari) van je rekening afgeschreven. In november wordt tevens de Nevobo/recreanten-afdracht geïnd.
Elk lid wordt verzocht om gebruik te maken van deze betaalwijze. Het leidt ertoe dat de inning administratief sterk vereenvoudigd wordt.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Richard Damhuis, Waterradmolen 31, 7587 SJ De Lutte
Telefoonnummer: 0541-552461
E-mailadres: rga.damhuis@gmail.com

 

Contributie seizoen 2017/2018

Senioren: € 175,00 (2x trainen € 200,00)
Nevobo-afdracht: € 57,50

Junioren: € 120,00 (2x trainen € 145,00)
Nevobo-afdracht: € 45,00

Mini’s: € 93,50 (2x trainen € 118,50)
Nevobo-afdracht: € 25,00

Recreanten: € 131,00
Recreanten-afdracht: € 25,00

De contributie-inning wordt verzorgd door:
Gea Weda, Tapuitstraat 19, 7587 BH De Lutte
Telefoonnummer: 0541-552261
E-mailadres: geaweda@gmail.com