Coronaprotocol

Het protocol geldt voor iedereen. Voorschriften van de overheid, NeVoBo en het NOC*NSF zijn leidend. Tijdens trainingen en wedstrijden gelden de volgende regels om het veilig te houden voor iedereen.

Algemene hygiëneregels:
– Gebruik je gezonde verstand, dit geldt voor alles.
– Blijf thuis als je klachten hebt (zie de nationale richtlijnen).
– Blijf thuis als je nog moet testen of wacht op de uitslag.
– Trainers/coaches mogen sporters naar huis sturen bij (vermoeden) van klachten.
– Was je handen thuis grondig, voordat je naar de sporthal komt.
– Desinfecteer je handen na binnenkomst in de sporthal bij de ingang.
– Kom niet te vroeg naar de hal, liefst 5 tot 10 minuten voor aanvang van de training of warming-up.
– Volg de looproutes in de sporthal en volg eventuele aanwijzingen van de zaalwacht op.

Trainingen:
– Niet meer dan 6 spelers (ouder dan 18 jaar) maken gebruik van één kleedkamer.
– Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
– Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal.
– Kijk bij de ingang welk kleedkamer jouw team toegewezen heeft gekregen.
– Gebruik de kleedkamer zo kort mogelijk.
– Douchen mag met maximaal 3 spelers (18 jaar en ouder) tegelijk.
– Houd in- en uitlooproute van de kleedkamers naar de hal en gang vrij.
– Ouders hebben geen toegang tot de sporthal.
– De kantine is gesloten.

Wedstrijden:
– Geen handen schudden met tegenstanders, officials.
– Begroeten tegenstander vanaf de achterlijn met applaus en na afloop van de wedstrijd idem.
– Vermijd onnodig contact.
– Gebruik je eigen bidon.
– Zet sporttassen aan de zijkant van het veld en niet op een hoop bij elkaar.
– Trainer/coach houdt bij wie aanwezig is i.v.m. mogelijk contact onderzoek.
– Geforceerd stemgeluid tijdens de wedstrijd, zoals zingen en schreeuwen is niet toegestaan, hier wordt op toegezien door de scheidsrechter.
– Op wedstrijddagen tellen wachtende teams (ook jeugdteams) als toeschouwers, is de tribune vol dan dien je op de gang of buiten te wachten, niet in de zaal.
– Zorg dat het wedstrijdformulier goed is ingevuld, want dit kan worden gebruikt voor mogelijk contactonderzoek. Vul het DWF thuis in.
– Alleen coaches nemen plaats op de bank, geen ouders of andere mensen, bij senioren- en jeugdwedstrijden is één coach toegestaan, bij mini-wedstrijden mogen twee coaches aanwezig zijn.
– Bij jeugdwedstrijden houden coaches en overige officials 1,5 meter afstand van elkaar.
– Tijdens rustmomenten moet de 1,5 meter ook gehanteerd worden, Time Out kan i.o.m. scheidsrechter in het veld plaatsvinden om de 1,5 meter te handhaven.
– Bij seniorenwedstrijden: na een gespeelde set spelersbank meenemen naar de andere speelhelft.
– Sportmaterialen zoals ballen, scheidsrechtersstoel, spelersbank etc. dienen na afloop van de wedstrijd gereinigd te worden door het thuisspelende team of de zaalwacht.
– Na afloop van de wedstrijd wordt ook de scheidsrechter als publiek gezien.
– Ontsmet de tablet na gebruik.
– Per uitspelend team hebben maximaal 3 chauffeurs/begeleiders toegang tot de sporthal, zij nemen plaats op de tribune, niet op de spelersbank.
– Bij wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan.
– Na afloop van de wedstrijd de sporthal zo snel mogelijk verlaten i.v.m. maximum aantal van 30 personen dat is toegestaan binnen een accommodatie, als je niet sport.