Historie

Op 1 augustus 1972 is V.V. Lutheria opgericht door een aantal dames waaronder Annelies Sweerts (Brouwer) en Bernadet Oostenbroek. Mensen van het eerste uur waren onder andere Ine Morsink, Hermine Kamphuis, Agnes Tijhuis, Ans Huttenhuis, Ria Brilhuis en de eerste trainer was Gerard Pross. Jan Morsink was de eerste voorzitter.

Al gauw werd begonnen met competitie spelen en na enkele jaren was er al een herenafdeling met onder andere Alfons Brookhuis, Peter Welhuis, Alphons Pross. Er waren op een gegeven moment zelfs vier heren competitieteams. Nog later startte de jeugdafdeling met in de loop der jaren niet alleen meisjes maar ook jongensteams.

Het gymzaaltje was al gauw te klein en vormde jarenlang het grootste probleem voor de club. Er werd voor trainingen uitgeweken naar Oldenzaal en Beuningen en toernooien werden gehouden in sporthal De Fakkel. Bij de ingebruikname van de sporthal kwam er een grote impuls voor de volleybal in De Lutte en groeide vooral de jeugdafdeling. Vele activiteiten zijn er in de loop der jaren ontplooid om de clubkas te spekken zoals het stratentoernooi, familietoernooi, bloembollenactie, rommelmarkt (al meer dan 30 jaar!), moederdagtaartenactie en de ramenlapactie.

Ook is in de loop der jaren de bestuursstructuur verbeterd met de diverse commissies en is er jarenlang een jeugdbeleidsplangroep werkzaam geweest. Ook is er veel energie gestoken in de opleiding van trainers. Het clubblad ‘Time-Out’, waarin Jan Grote Punt alle jaren een belangrijke rol heeft vervuld, is inmiddels vervangen door de website van Lutheria. Het eerste damesteam speelde vaak in de eerste klasse en speelt momenteel in de promotieklasse. Het ledental schommelde van 170 leden bij het vijftienjarig bestaan tot circa 300 leden na overgang in de sporthal. Momenteel heeft Lutheria circa 200 leden.

Historie