Ledenadministratie en contributie

Ledenadministratie

Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen, zijn er voor de leden een aantal regels omtrent aan- en afmeldingen:
– Leden moeten zich vóór 1 juni afmelden voor het nieuwe seizoen. Bij te late opzegging wordt de contributie doorberekend.
– Leden dienen zich aan- en af te melden bij Richard Damhuis (rga.damhuis@gmail.com).

Lutheria werkt met automatische incasso (Incassant ID: NL 64ZZZ400737200000). Bankrekeningnummer: NL81RABO0130318000.
Elk nieuw lid ontvangt een inschrijf-/machtigingsformulier en wij verzoeken je dit formulier z.s.m. te ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie.
De contributie wordt automatisch in twee termijnen (november en februari) van je rekening afgeschreven. In november wordt tevens de Nevobo/recreanten-afdracht geïnd.
Elk lid wordt verzocht om gebruik te maken van deze betaalwijze. Het leidt ertoe dat de inning administratief sterk vereenvoudigd wordt.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Richard Damhuis
Telefoonnummer: 0615608543
E-mailadres: rga.damhuis@gmail.com

 

Contributie seizoen 2023/2024

Senioren: € 175,00 (2x trainen € 200,00)
Nevobo-afdracht: € 57,50

Junioren: € 120,00 (2x trainen € 145,00)
Nevobo-afdracht: € 45,00

Mini’s: € 93,50 (2x trainen € 118,50)
Nevobo-afdracht: € 25,00

Recreanten: € 131,00
Recreanten-afdracht: € 25,00

De contributie-inning wordt verzorgd door:
Jet Olde Nordkamp
Telefoonnummer: 0541-552093
E-mailadres: jetoldenordkamp1997@gmail.com