Aan alle senioren-leden

Op vrijdag 8 maart a.s. wordt het jaarlijkse Bedrijventoernooi gehouden, dit wordt georganiseerd door de commissie PR/FZ.

De organisatie is op zoek naar ongeveer 10 vrijwilligers die op willen treden als scheidsrechter tijdens dit toernooi.

Daarnaast is er kantinedienst nodig, de organisatie stelt voor om deze dienst op te delen in twee shifts;

3 personen van 18.30 – 21.00 uur

3 personen van 21.00 – einde

Graag opgeven bij Marije Elderink e-mail: marije_elderink@hotmail.com