Algemene ledenvergadering

Op maandag 7 oktober hield volleybalvereniging Lutheria haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De voorzitter, Peggy Rolink, opende de vergadering waarbij 36 leden en het voltallige bestuur aanwezig waren. De voorzitter kon terugkijken op een geslaagd seizoen waarin er teams kampioen zijn geworden en ook teams gepromoveerd zijn.

De penningmeester gaf een overzicht van de financiële situatie en kon melden dat het seizoen met een positief resultaat is afgesloten. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de sponsoren van de club, maar ook aan de inzet van de leden die meegeholpen hebben aan de acties die de club organiseert zoals de jaarlijkse rommelmarkt. Ook de kantinediensten die de leden draaien, leveren een belangrijke bijdrage aan het positieve resultaat. De penningmeester gaf aan dat zonder deze inzet van leden de contributie behoorlijk verhoogd zou moeten worden.

Voor het komende seizoen verwacht het bestuur geen grote wijzigingen en daarom kan de contributie op hetzelfde niveau worden gehandhaafd. Vervolgens gaven de diverse commissievoorzitters een overzicht van de activiteiten die het afgelopen seizoen zijn ontplooid.

Na deze uiteenzettingen kon de voorzitter overgaan tot het huldigen van leden die lange tijd lid zijn: drie leden (Bente Brookhuis, Fleur Benneker en Femke Poorthuis) werden gefeliciteerd met hun 12,5 jarig lidmaatschap. Corine Olde Heuvel is 25 jaar lid en voor Jeanet Steunebrink kon een 40-jarige lidmaatschap aangetekend worden. De voorzitter dankte de jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap en zij ontvingen allen een gepaste attentie.

Bekijk de foto’s