Info Sociaal veilige Sportomgeving

Contactpersoon Frans Blockhuis
E-mail: secretariaat@lutheria.nl
Telefoonnr.: 06-53557314

Onderwerp: Sociaal veilige Sportomgeving
In de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2017 is besloten dat Lutheria actief bezig gaat met het onderwerp ‘Sociaal veilige Sportomgeving’. Daarvoor zijn al een aantal stappen gezet, maar er moeten nog meer stappen worden gezet zodat dit thema de aandacht krijgt die het verdient.

Een stap die gezet is: het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon:

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen volleybalvereniging Lutheria is: Femke Olde Nordkamp, zij is bereikbaar Mob. 06-22 16 41 85 en per e-mail: femkeoldenordkamp@msn.com. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Een andere belangrijke regel die is ingevoerd:
Van alle aanwezige vrijwilligers die werken met minderjarigen (trainers, kaderleden, coaches) wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)gevraagd. Ook voor nieuwe vrijwilligers zal worden gevraagd om vóór aanstelling een VOG te overleggen of aan te vragen. Momenteel is volleybalvereniging Lutheria opgenomen in de lijst van verenigingen die gebruik kunnen maken van de regeling ‘Gratis VOG’, dit houdt in dat de VOG-aanvraag geen kosten voor de vrijwilliger met zich brengt. Tevens zal de secretaris voorbereidend werk doen om de VOG-aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk dat iedereen binnen onze vereniging weet welke regels van belang zijn om een ‘Sociaal veilige Sportomgeving’ te creëren en te behouden. Daarvoor zijn omgangsregels van essentieel belang. Hierna vind je de omgangsregels die voor iedereen gelden binnen onze vereniging.

·         ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.

·         ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

·         ik val de ander niet lastig.

·         ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

·         ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

·         als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

·         ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Naast de algemene omgangsregels zijn er nog speciale gedragsregels die gelden voor begeleiders in de sport. Deze regels zijn te vinden op: https://www.lutheria.nl/informatie/sociaal-veilige-sportomgeving

Momenteel wordt gewerkt aan het aanvragen van VOG’s voor onze vrijwilligers. Als jij iemand bent waarvoor een VOG aangevraagd moet worden, zul je daarover een afzonderlijk e-mail met uitnodiging ontvangen.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je nog vragen hebben neem dan contact op.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur Lutheria