Instructie kantinedienst en IVA-test

Aan de teamleden van D1, D2, D3, D4, D5, DR1, DR2, DR3, HR1, HR2:

Beste Lutheria-leden,

Het is al weer een tijd geleden dat er een instructie kantinedienst is gegeven. In de tussenliggende periode zijn er meer leden die kantinedienst gaan draaien omdat ze nu in een seniorenteam zijn ingedeeld. Ook zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Er zijn leden die wel kantinedienst draaien, maar nog niet precies weten wat er van hen wordt verwacht als kantinedienst. Daarnaast draaien een aantal leden kantinedienst die nog geen ‘Instructie Verantwoord Alcohol Schenken’ (IVA) heeft gehad. Om deze onwenselijke situatie te veranderen, zal er weer een voorlichting worden georganiseerd.

Voordat deze voorlichting wordt gegeven, vragen we jullie om de internetsite www.nocnsf.nl/iva van de NOC/NSF te bekijken en de daar aangeboden informatie goed door te nemen en vervolgens de gratis online IVA-test te doen. Als je voor deze test slaagt, ben je gemachtigd om zelfstandig kantinedienst in het sportcafé te draaien.

E-mail de uitslag van jouw test naar: secretariaat@lutheria.nl zodat we een overzicht krijgen van degenen die geslaagd zijn. Mocht je problemen ondervinden met het maken van de test of andere vragen hebben m.b.t. de IVA-test, kun je contact opnemen met ondergetekende.

De instructieavond wordt gepland op: 
dinsdag 6 februari a.s van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.
Vergeet niet om vooraf de IVA-test te doen! 
(Als je de IVA-test al een keer hebt gedaan, hoef je dat niet opnieuw te doen).

De indeling van de avond zal zijn:
– eventuele vragen over de IVA-test
– instructie kantinedienst sportcafé

Mocht je om dringende redenen niet op de instructieavond aanwezig kunnen zijn, dan graag afmelden bij ondergetekende (secretariaat@lutheria.nl).

Namens het bestuur,

Frans Blockhuis
(mobiel 06-53557314)