Na 3 jaar eindelijk weer een jeugdkamp

Het jeugdkamp komt er dus aan!

Dit jaar zal het plaatsvinden in het weekend van 10-11-12 juni 2022.
We gaan dit jaar naar een gezellige accommodatie in Geesteren. Het thema van het kamp houden we nog even geheim.

Dit jaar kunnen je ouders je opgeven via de mail: kamplutheria@outlook.com

Graag vermelden:

  • Naam + achternaam
  • Trainsters
  • Niveau dat je speelt
  • Telefoonnummer van je ouders/verzorgers
  • Belangrijke dingen die de leiding van jou moet weten (allergie, heimwee, etc. )

Voor dit kamp vragen we een bijdrage van € 25,- p.p.
Dit bedrag kunnen je ouders/verzorgers overmaken VOOR 14 MEI a.s. op:
Bankrekening: NL69 RABO 0152 7366 62 ten name van Jeugdkamp Lutheria, onder vermelding van jouw naam en achternaam.

LET OP! Opgeven via de mail en bijdrage overmaken VOOR 14 MEI a.s.
De verdere informatie over het kamp sturen wij jouw ouders via de mail, dus houd deze samen goed in de gaten!

Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd terecht bij je trainster of bij
Maaike Spitshuis 0615412223

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal mee gaan en samen maken we er weer een fantastisch weekend van!

Groetjes organisatie Jeugdkamp Lutheria