Onderling toernooi / eindfeest / materiaalinname

Aan alle leden (exclusief mini’s en meisjes C)

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar een Onderling Toernooi georganiseerd.
Het is gepland op zaterdagavond 26 mei 2018 (vanaf ongeveer 18.00 uur).
Deelname staat open voor de A-, B-jeugd, alle dames teams en recreantenteams.

Op de dag dat het Onderling Toernooi wordt gehouden, wordt ook de eventuele huldiging van kampioensteams georganiseerd. Ook de gepromoveerde teams worden in het zonnetje gezet. Tevens is de materiaalinname op deze avond gepland (flessen, shirts, ballen en teammap).
Ook is Golbach Sport aanwezig met een standje met scherpe aanbiedingen, waar jullie de mogelijkheid hebben om sportmaterialen te kopen.
Deze avond biedt een mooie gelegenheid om gezamenlijk het seizoen op passende wijze af te sluiten met een eindfeest.

Hoe het verloop van de avond ingevuld gaat worden, wordt jullie nog meegedeeld.
Belangrijk is in elk geval dat je zaterdagavond 26 mei alvast vrijhoudt in jullie agenda!

Het spreekt vanzelf dat we hopen op een zo groot mogelijke opkomst voor deze avond.

Geef je op als je meedoet aan het toernooi bij:
Jet olde Nordkamp (jet_oldenordkamp@hotmail.com) of Kirsten Pünt (kirstenpunt@msn.com)

Ook wordt er nog bij de teams langsgegaan voor deelname.
Als je niet mee kunt of wilt doen, kom dan toch voor de overige activiteiten op die avond.
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan horen we dat graag.