Ledenvergadering drukbezocht

Maandag 15 oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van V.V. Lutheria uit De Lutte. Met een opkomst van zo’n 55 leden was het een goed bezochte vergadering. De commissies presenteerden duidelijke jaarverslagen en ook was er een klein positief saldo, wat bleek uit het heldere financiële jaarverslag van penningmeester Gea Weda. Na 9 jaar deze bestuursfunctie te hebben vervuld vond Gea het tijd worden om het stokje over te dragen aan iemand anders. Uiteraard werd Gea in het zonnetje gezet en bedankt voor al die jaren goede inzet. Jet Olde Nordkamp en Anne Jansink nemen deze functie over. Andere nieuwe bestuursleden zijn Marije Vloothuis, namens PR/FZ en Aaf Nijhuis namens de commissie algemene zaken. Voorzitter van de jeugd- en technische commissie, Jeanine Martina was aftredend en herkiesbaar, alle leden waren het unaniem eens dat zij opnieuw is herkozen voor deze bestuursfunctie. 

Verder waren er ook dit jaar weer veel jubilarissen. Zo zijn Jose Pünt en Ellen ter Brake 25 jaar lid van de vereniging en Bernadet Hunder maar liefst 40 jaar. Zij werden verblijd met een cadeau en bos bloemen. Al met al kijkt het bestuur terug op een zeer geslaagde avond!

Zie onze fotopagina voor een fotoverslag of klik hier.