Onderling toernooi

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar een Onderling Toernooi georganiseerd, het wordt gepland op vrijdagavond 17 mei 2019 (vanaf ongeveer 18.00 uur). Deelname staat open voor de A-jeugd, alle dames teams en recreanten-teams.

Op de dag dat het Onderling Toernooi wordt gehouden, zal ook de eventuele huldiging van kampioensteams worden georganiseerd en gepromoveerde teams worden in het zonnetje gezet. Tevens zal de materiaalinname op die dag gepland worden (flessen, shirts, ballen en teammap).

Deze avond biedt een mooie gelegenheid om gezamenlijk het seizoen op passende wijze af te sluiten: Eindfeest. Hoe het verloop van de avond ingevuld gaat worden, wordt jullie nog meegedeeld. Belangrijk is in elk geval dat je vrijdagavond 17 mei alvast vrij houdt in jullie agenda!

Het spreekt vanzelf dat we hopen op een zo groot mogelijke opkomst voor deze avond. Geef je op als je meedoet aan het toernooi bij:
Jet olde Nordkamp (jet_oldenordkamp@hotmail.com) of Kirsten Pünt (kirstenpunt@msn.com). Ook wordt er nog bij de teams langsgegaan voor deelname. Als je niet mee kunt of wilt doen, kom dan toch voor de overige activiteiten op die avond!

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan horen/lezen wij dat graag.