Extra ledenvergadering dinsdag 16 april a.s.

Beste leden, ouders van jeugdleden,

Ondanks dat de scheidslieden-procedure nog loopt, is in opdracht van de eigenaar de aanleg van twee padelbanen in de sportzaal gestart.

Jullie hebben inmiddels gemerkt dat we de sportzaal niet meer kunnen gebruiken en dat we enkel nog in de sporthal onze sport kunnen beoefenen.

Zoals jullie al in de krant hebben kunnen lezen heeft dat consequenties voor ons als vereniging, denk aan trainen/wedstrijden op andere tijden, minder trainen, contributie, kantinediensten enz.

Om jullie de nodige informatie te geven en om jullie vragen te kunnen beantwoorden heeft het bestuur ervoor gekozen om hiervoor een extra ledenvergadering te houden.

Deze wordt gehouden op dinsdag 16 april a.s. om 19.30 uur in het Sportcafé.

Als je vragen hebt over de nieuwe situatie verzoeken wij jou om deze uiterlijk 13 april a.s. door te geven aan secretariaat@lutheria.nl

We hopen dat jullie zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn op deze vergadering.